Likvidace firmy se stává stále populárnějším způsobem, jak se zbavit společnosti, kterou už majitel považuje za nepotřebnou.

Zatímco dříve bylo běžné nechat neprospěšnou společnost s ukončenou činností bez povšimnutí, dnes stále více podnikatelů upřednostňuje dobrovolnou likvidaci firmy a záznam o ní vymazat z obchodního rejstříku.

Jak však ukazuje praxe, poměrně hodně menších podnikatelů se mylně domnívá, že likvidace firmy je univerzálním nástrojem k ukončení existence společnosti bez ohledu na její ekonomickou a právní situaci.

Úspěšně provedená likvidace firmy předpokládá: ukončení podnikatelských aktivit, smluvních a obchodních vztahů, vypořádání všech pohledávek a závazků vůči věřitelům, výmaz společnosti z OR. Výmazem společnosti z obchodního rejstříku společnost zaniká. V případě nevypořádaných závazků nelze společnost zlikvidovat a vymazat z OR.

Existují tedy ještě možnosti, jak legálně ukončit existenci problémové či dokonce zadlužené společnosti?

Společnost Revital Business s.r.o. nabízí flexibilní řešení v oblasti likvidace problematických a zadlužených firem, která vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a bohaté praxe.

 • Vaši firmu v potížích
  převezmeme a řádně zlikvidujeme

  Vaši firmu v potížích nebo i zadluženou společnost převezme firma Revital Business s.r.o. Závazky společnosti nejsou překážkou jejího zrušení a vstupu do likvidace.

  Vyměníme jednatele, vyhlásíme likvidaci společnosti a jmenujeme likvidátora, který zajistí plynulý průběh likvidace firmy.

  Na rozdíl od kontroverzních praktik hojně používaných na tuzemském trhu novým majitelem Vaší firmy, jednatelem či likvidátorem nebude „bílý kůň“, bezdomovec nebo narkoman.

  Revital Business s.r.o. je renomovaná společnost, která se specializuje na řešení krizových situací v podnikání, má reference, historii, odborné zkušenosti a kompetence. Naše specializované webové stránky pro řešení firemních krizí: www.revital-business.cz.

  Pokud je společnost v likvidaci zadlužená, ale má majetek, budeme jednat s věřiteli o možnosti diskontované úhrady dluhu, zaměříme se na řešení druhotné platební neschopnosti, vymáhání pohledávek, zpeněžení a kapitalizaci majetku společnosti tak, aby byly uspokojeny pohledávky věřitelů.

  V případě, že se v průběhu likvidace společnosti ukáže, že její majetek nepostačuje k uspokojení pohledávek věřitelů, podá likvidátor návrh na insolvenci.

  Chci zlikvidovat firmu
  Vaši firmu v potížích
  převezmeme a řádně zlikvidujeme
  Cena služby od 37 000 Kč
 • Likvidace nezadlužené firmy

  Likvidace společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který má zákonem stanovená pravidla.

  Podle statistických údajů přesahuje průměrná délka procesu likvidace firmy v ČR 33 měsíců. Odborné firmě zabere i jednoduchá likvidace bezproblémové společnosti zpravidla 6 až 9 měsíců. U složitějších případů likvidace firmy trvá často v řádu několika měsíců, ovšem může se protáhnout i na několik let.

  Značná délka a složitost procesu likvidace však není jedinou překážkou. Majitelé, kteří se rozhodnou svou společnost zrušit, musí mít finanční prostředky na pokrytí nákladů likvidace a na zaplacení odměny likvidátora, která se pohybuje v desítkách a někdy i stovkách tisíc korun.

  Při rozhodování o perspektivě a způsobu likvidace firmy musí majitelé vzít v úvahu především to, že pokud v průběhu likvidace společnosti nelze vyrovnat závazky a vypořádat veškeré majetkové vztahy, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR. V takových případech je likvidátor obchodní korporace povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh.

  S ohledem na tuto skutečnost je likvidace firmy vhodná pro ty společnosti, jejichž majetek alespoň minimálně převyšuje jejich závazky a likvidátor je schopen vypořádat veškeré majetkové vztahy.

  V případě, že potřebujete likvidaci firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky, společnost Revital Business s.r.o. Vám poskytne plný komplex služeb — od návrhu likvidátora až po výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku.

  Chci zlikvidovat firmu
  Likvidace nezadlužené firmy
  Cena služby od 39 000 Kč
 • Likvidace zadlužené firmy
  novým vlastníkem

  Prodej zadlužené společnosti za účelem její následné likvidace novým vlastníkem představuje alternativu ke složitějšímu, náročnějšímu a finančně nákladnému procesu likvidace společnosti na vlastní pěst.

  Prodej společnosti je flexibilním postupem, který je výrazně jednodušší a ekonomicky šetrnější než samotná likvidace firmy podle § 187 občanského zákoníku. Tento proces zahrnuje převod podílů a současné jmenování nového statutárního orgánu společnosti. Nabyvatel a nový jednatel přebírá jak aktiva, tak i závazky obchodní korporace. Věřitelé mohou dál uplatňovat své pohledávky vůči společnosti, novému jednateli nebo likvidátorovi a osobám, které společnost převzaly.

  Tento přístup je aktuálně nejoblíbenější a zároveň velmi spolehlivý a rychlý, což umožňuje ušetřit čas i finanční prostředky a zbavit se starostí a odpovědnosti spojených s likvidací společnosti.

  Kontaktujte nás a buď odkoupíme Vaši firmu za účelem následné likvidace, nebo Vám pomůžeme s prodejem společnosti novému vlastníkovi. Naše specializované webové stránky pro odkup zadlužených firem: www.odkup-firem.cz 

  Garantujeme, že Vaši společnost nebude kupovat „bílý kůň“, bezdomovec ani „podnikatel“, který již vlastní desítky českých firem.

  Chci prodat firmu
  Likvidace zadlužené firmy
  novým vlastníkem
  Cena služby od 35 000 Kč

PŘEDNOSTI SPOLEČNOSTI REVITAL BUSINESS S.R.O.

20 let zkušeností

Vedení společnosti Revital Business s.r.o. má dvacetileté úspěšné zkušenosti s okamžitým řešením existenčních krizí ve středních a malých firmách.

Díky mnohaleté praxi ve velice specifickém odvětví akvizic firem v krizi, likvidace firem a prodejů zadlužených společností jsme dosáhli přesvědčivých výsledků: žádná neplatná transakce a stovky spokojených klientů, jimž jsme úspěšně pomohli vyřešit jejich krizové situace.

Pomoc firmám v existenční krizi

Naše odborná specializace: odkup firem v krizi, revitalizace a restrukturalizace, rychlá pomoc statutárním orgánům zadlužené společnosti a firmám v existenčních krizích s využitím ověřené široké palety opatření, metod, postupů a našeho vlastního know-how krizového managementu.

Naše služby v oblasti likvidace zadlužených a ohrožených firem jsou účinným nástrojem pro řešení krizové situace firmy a pro legální ukončení její existence.

Legálnost postupů

Ve spolupráci se společností Revital Business s.r.o. nebudete mít obavy z případných právních problémů spojených s likvidaci firmy nebo realizovaným prodejem společnosti.

Naše zkušenosti, znalosti a kompetence pomáhají najít legitimní řešení i těch nejsložitějších krizových situací v podnikání.

Pomůžeme snížit rizika statutárních orgánů zadlužené společnosti, odstraníme stávající nedostatky a slabiny v administrativě firmy a zajistíme, že v post-transakčním období bude činnost prodané firmy prováděna v souladu s platnými právními předpisy.

Jedinečný marketingový nástroj

efektivnímu prodeji českých firem výrazně přispívá náš vlastní specializovaný katalog www.cz-firmy.com. Žádný z konkurenčních subjektů v tomto segmentu podnikání nemá vlastní katalog a nevyhledává potenciální kupce prostřednictvím inzerátů a teaserů.

V našem katalogu můžete vidět aktuální inzeráty na prodej českých firem: ziskových, ztrátových, zadlužených a rovněž některé společnosti, které jsme již prodali.

Většina firem se prodává anonymně — důsledně respektujeme diskrétnost ve všech fázích divestici.

Skutečné reference

Na rozdíl od konkurentů máme reálné reference, důvěryhodné investory a profesionální marketingové nástroje.

Reference společnosti Revital Business s.r.o. v oblasti revitalizace a restrukturalizace firem v krizi naleznete na našem specializovaném webovém portálu: www.revital-business.cz.

Naše reference (firmy, které jsme prodali) v oblasti fúzí a akvizic jsou uvedeny v našem katalogu: www.cz-firmy.com.

Rozsáhlé portfolio investorů

Naše portfolio investorů — záruka rychlého prodeje Vaší společnosti.

Za léta naší činnosti jsme vytvořili rozsáhlé portfolio investorů, které zahrnuje jak velké, tak malé soukromé tuzemské a zahraniční investory, kteří mají zájem o akvizice českých firem.

Díky našemu portfoliu investorů, můžeme najít kupce pro Vaši firmu ve velmi krátké době.