Zajistíme likvidaci Vaší společnosti s ohledem na její stav

Pokud plánujete likvidaci společnosti, která se nachází v problémové nebo krizové situaci, má soudní spory, exekuce, závazky, či se nachází ve stavu druhotné platební neschopnosti — svěřte tento složitý proces profesionálům.

Společnost Revital Busines s.r.o. disponuje vším, co je nezbytné pro úspěšnou likvidaci jak malé nefunkční společnosti, tak i fungujícího podniku s velkými závazky a různorodým majetkem:

 • jedinečné 20leté zkušenosti v oblasti krizového managementu a likvidace firem
 • tým odborníků s vysokoškolským vzděláním, dlouholetou praxí a různými specializacemi
 • hlubokou znalost problematiky
 • odborné kompetence
 • široký arzenál metod a postupů

Naše služby při likvidacích firem jsou účinným nástrojem, jak legálně ukončit existenci Vaší problematické společnosti.

Zvolte krátký a legitimní postup likvidace zadlužené firmy

Podle statistik zveřejněných v médiích přesahuje průměrná délka procesu likvidace firmy v ČR 33 měsíců. (Zdroj: podnikatel.cz)

Nabízíme nejkratší a 100% legální postup: Vaši společnost odkoupí firma Revital Business s.r.o. za účelem její likvidace.

Legálně a bez zbytečných rizik

Na rozdíl od kontroverzních praktik hojně používaných na tuzemském trhu nebude novým majitelem Vaší firmy a likvidátorem tzv. „bílý kůň“. 

V současné době, kdy policie, soudy a další státní instituce začaly aktivně bojovat s převody firem na „bílé koně“, je to již zbytečně riskantní postup, který Vám může způsobit konflikt se zákonem.

Umíme vyřešit Vaše problémy v podnikání legálním způsobem. S potřebným výsledkem, ale bez zbytečných rizik pro Vás. Tím minimalizujeme rizika spojená s Vaší dosavadní činností ve společnosti jako statutárního orgánu nebo vlastníka společnosti.

 • Vaši firmu v potížích převezmeme a řádně zlikvidujeme

  Firma Revital Business s.r.o. Vám zajistí co nejkratší a legální postup likvidace společnosti, na základě čehož se zcela zbavíte odpovědnosti, starostí a stresů spojených s řízením problematické společnosti.

  Na základě smlouvy, jejímž předmětem je odkup společnosti za účelem její další likvidace, Vaši společnost v potížích či zadluženou společnost převezme firma Revital Business s.r.o..

  Ve formě notářského zápisu uskutečníme transakci, v jejímž rámci zajistíme:

  • prodej obchodního podílu ve Vaší společnosti firmě Revital Business s.r.o., či její dceřiné společnosti
  • obnovu složení statutárních orgánů
  • vyhlášení likvidace společnosti
  • jmenování likvidátora, kterým bude naše specializovaná dceřiná společnost nebo zkušený likvidátor s vysokoškolským vzděláním.

  Na základě protokolu převezmeme od bývalého statutárního orgánu kompletní dokumentaci, závazky, majetek, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky.

  Pro úspěšnou likvidaci firmy děláme víc než jakýkoli externí likvidátor

  Pokud je společnost v likvidaci zadlužená, ale má majetek, budeme jednat s věřiteli o možnosti diskontované úhrady dluhu, zaměříme se na řešení druhotné platební neschopnosti, vymáhání pohledávek, zpeněžení a kapitalizaci majetku společnosti tak, aby byly uspokojeny pohledávky věřitelů.

  V této práci nám pomáhá naše 20letá praxe v oblasti krizového řízení a specializace na řešení firemní krize (více na www.revital-business.cz).

  Chci zlikvidovat firmu
  Vaši firmu v potížích převezmeme a řádně zlikvidujeme
  Cena služby od 37 000 Kč
 • Likvidace zadlužené firmy
  novým vlastníkem

  Prodej zadlužené společnosti za účelem její následné likvidace novým vlastníkem představuje alternativu ke složitějšímu, náročnějšímu a finančně nákladnému procesu likvidace společnosti na vlastní pěst.

  Prodej společnosti je flexibilním postupem, který je výrazně jednodušší a ekonomicky šetrnější než samotná likvidace firmy podle § 187 občanského zákoníku. Tento proces zahrnuje převod podílů a současné jmenování nového statutárního orgánu společnosti.

  Nabyvatel a nový jednatel přebírá jak aktiva, tak i závazky obchodní korporace. Věřitelé mohou dál uplatňovat své pohledávky vůči společnosti, novému jednateli nebo likvidátorovi a osobám, které společnost převzaly.

  Tento přístup je aktuálně nejoblíbenější a zároveň velmi spolehlivý a rychlý, což umožňuje ušetřit čas i finanční prostředky a zbavit se starostí a odpovědnosti spojených s likvidací společnosti.

  Kontaktujte nás a buď odkoupíme Vaši firmu za účelem následné likvidace, nebo Vám pomůžeme s prodejem společnosti novému vlastníkovi. Naše specializované webové stránky pro odkup zadlužených firem: www.odkup-firem.cz 

  Garantujeme, že Vaši společnost nebude kupovat „bílý kůň“, bezdomovec ani „podnikatel“, který již vlastní desítky českých firem.

  Chci prodat firmu
  Likvidace zadlužené firmy
  novým vlastníkem
  Cena služby od 35 000 Kč

PŘEDNOSTI SPOLEČNOSTI REVITAL BUSINESS S.R.O.

20 let zkušeností

Vedení společnosti Revital Business s.r.o. má dvacetileté úspěšné zkušenosti s okamžitým řešením existenčních krizí ve středních a malých firmách.

Díky mnohaleté praxi ve velice specifickém odvětví akvizic firem v krizi, likvidace firem a prodejů zadlužených společností jsme dosáhli přesvědčivých výsledků: žádná neplatná transakce a stovky spokojených klientů, jimž jsme úspěšně pomohli vyřešit jejich krizové situace.

Pomoc firmám v existenční krizi

Naše odborná specializace: odkup firem v krizi, revitalizace a restrukturalizace, rychlá pomoc statutárním orgánům zadlužené společnosti a firmám v existenčních krizích s využitím ověřené široké palety opatření, metod, postupů a našeho vlastního know-how krizového managementu.

Naše služby v oblasti likvidace zadlužených a ohrožených firem jsou účinným nástrojem pro řešení krizové situace firmy a pro legální ukončení její existence.

Legálnost postupů

Ve spolupráci se společností Revital Business s.r.o. nebudete mít obavy z případných právních problémů spojených s likvidaci firmy nebo realizovaným prodejem společnosti.

Naše zkušenosti, znalosti a kompetence pomáhají najít legitimní řešení i těch nejsložitějších krizových situací v podnikání.

Pomůžeme snížit rizika statutárních orgánů zadlužené společnosti, odstraníme stávající nedostatky a slabiny v administrativě firmy a zajistíme, že v post-transakčním období bude činnost prodané firmy prováděna v souladu s platnými právními předpisy.

Jedinečný marketingový nástroj

efektivnímu prodeji českých firem výrazně přispívá náš vlastní specializovaný katalog www.cz-firmy.com. Žádný z konkurenčních subjektů v tomto segmentu podnikání nemá vlastní katalog a nevyhledává potenciální kupce prostřednictvím inzerátů a teaserů.

V našem katalogu můžete vidět aktuální inzeráty na prodej českých firem: ziskových, ztrátových, zadlužených a rovněž některé společnosti, které jsme již prodali.

Většina firem se prodává anonymně — důsledně respektujeme diskrétnost ve všech fázích divestici.

Skutečné reference

Na rozdíl od konkurentů máme reálné reference, důvěryhodné investory a profesionální marketingové nástroje.

Reference společnosti Revital Business s.r.o. v oblasti revitalizace a restrukturalizace firem v krizi naleznete na našem specializovaném webovém portálu: www.revital-business.cz.

Naše reference (firmy, které jsme prodali) v oblasti fúzí a akvizic jsou uvedeny v našem katalogu: www.cz-firmy.com.

Rozsáhlé portfolio investorů

Naše portfolio investorů — záruka rychlého prodeje Vaší společnosti.

Za léta naší činnosti jsme vytvořili rozsáhlé portfolio investorů, které zahrnuje jak velké, tak malé soukromé tuzemské a zahraniční investory, kteří mají zájem o akvizice českých firem.

Díky našemu portfoliu investorů, můžeme najít kupce pro Vaši firmu ve velmi krátké době.